با سرویس دوره ای منظم، علاوه بر دریافت جرمگیر یا فیلتر هدیه، از خرابی های‌ دستگاه جلوگیری کنید.

فرم سفارش آنلاین تعمیرات

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  تلفن تماس (الزامی)

  نام دستگاه

  تعداد سال کارکرد

  عیب پیش آمده

  آدرس کامل